Vlees voor de armen

In de 19e eeuw bestonden er aanzienlijke verschillen in rijkdom. Dat zien we terug in de manieren waarop de verschillende rangen en standen zich voeden. Terwijl de adel en de rijke kooplui genoten van rijke buffetten en exclusieve gerechten, moesten arbeiders en armen het met heel wat minder stellen. Die…

Het leven in de negentiende eeuw

Vaak hoort men de uitdrukking ‘die goeie ouwe tijd’. Maar was die ouwe tijd wel zo goed? Mensen hadden in de negentiende eeuw heel wat minder ‘entertainment’ mogelijkheden: de radio bestond nog niet, de tv moest nog uitgevonden worden en van het internet en sociale mediakanalen was al helemaal nog…

Wetenswaardigheden uit de 19e eeuw

De 19e eeuw is een eeuw van grote veranderingen in de samenleving en vele uitvindingen. In het begin van de 19e eeuw werd Nederland voor het eerst een koninkrijk onder leiding van Lodewijk Napoleon. In deze periode hoorden België en Luxemburg ook bij het koninkrijk Holland. In 1815 werd Nederland…

kheera