De voordelen van de industriële revolutie

Vooral vanaf 1850 had de industriële revolutie een grote invloed op de gehele samenleving. Dit bracht allerhande voordelen met zich mee voor de gewone man. Burgers werden in sneltreinvaart een stuk welvarender. Dit had grote invloed op de tot dan toe bestaande politiek. Door de uitbreiding van het censuskiesrecht in 1887 kregen meer en meer mannen kiesrecht. De stijgende welvaart deed hier nog een schepje bovenop, en heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het aantal kiesgerechtigde mannen naar twee derde steeg in 1913.

Naast de stijgende welvarendheid van de gewone burger, zorgde de industriële revolutie ook voor een flinke migratie van het platteland naar de steden. In deze steden ging men werken in de dienstensector en de industrie. Dit zorgde voor een snelle uitbreiding van de infrastructuur tussen grote steden. Denk hierbij maar aan de aanleg van spoorlijnen. Spoorlijnen die heden ten dage nog steeds in gebruik zijn. De verbetering van deze infrastructuur maakte het tevens mogelijk voor mensen om dieper het binnenland in te trekken. Zo werd er steeds meer van Europa ontdekt, wat weer aanzette tot het controleren van een groter gebied.

kheera