De emigratie naar Amerika

In de negentiende eeuw emigreerden veel Europeanen naar Amerika. Iedereen die de oversteek waagde had wel een reden om Europa te ontvluchten. Het leven in de negentiende eeuw was immers hard: plattelandsarmoede en religieuze en sociale conflicten waren troef in die tijd. Een groot aantal Europeanen probeerden bovendien de veelbelovende ‘American dream’ na te jagen: Amerika zou het land van de onmetelijke kansen zijn en het gerucht ging dat in Californië het goud voor het oprapen lag.

Verschillende nationaliteiten

Ierland werd in het midden van de negentiende eeuw getroffen door een verschrikkelijke hongersnood. De aanleiding daarvan was de mislukte aardappeloogst in 1845. Aardappelen waren in die tijd het belangrijkste voedsel voor het ‘gewone’ volk, vlees was voor de armen vaak onbetaalbaar. Tel daarbij op de huur voor de gronden die ze aan de Ierse grootgrondbezitters moesten betalen en je snapt meteen waarom de Ieren hun land wilden ontvluchten. Zo’n 5 miljoen Ieren emigreerden in de negentiende eeuw naar Amerika.

Ook de Italianen besloten om hun geluk in Amerika te zoeken. Tot het jaar 1880 waren het vooral Noord-Italianen die emigreerden. Aanvankelijk waren het vooral mannen die naar Amerika trokken, niet voorgoed maar met de bedoeling om er tijdelijk werk te vinden waarna ze als gegoede burgers weer naar Italië zouden terugkeren. Naar schatting waagden zo’n 4 miljoen Italianen hun kans in Amerika.

De belangrijkste drijfveren voor de Nederlanders waren armoede en de slechte economische situatie. Deze was vooral ontstaan door de grote belastingdruk en de afscheidingsoorlog met België. Gelovige Nederlanders hadden ook nog een andere reden om te emigreren. Na 1816 ontwikkelde zich binnen de Hervormde Kerk een enorme weerstand tegen tal van overheidsmaatregelen. Zo ontstond er een groep gelovigen die zich afscheidde van de Nederlandse Hervormde Kerk. Zij besloten hun geloof te gaan belijden in Amerika. Het aantal Nederlanders dat emigreerde was in vergelijking met andere Europese landen vrij klein. Tussen 1840 en 1870 trokken ongeveer 35.000 Nederlanders naar Amerika.

Stoomschepen

Het was vooral de uitvinding van de stoomschepen die ertoe bijdroeg dat zoveel mensen naar Amerika vertrokken. Voor die tijd waren het voornamelijk zeilschepen die de Trans-Atlantische oversteek maakten. Je kunt je vast wel voorstellen welke organisatie dit met zich meebracht. Emigranten moesten worden geregistreerd, plaatsen moesten worden toegewezen waarbij bovendien rekening moest worden gehouden met eerste-, tweede- en derdeklassereizigers en eenmaal aangekomen in Amerika diende iedereen ook een gezondheidstest te ondergaan. Besef dat er in die tijd nog geen sprake was van een geautomatiseerd CRM systeem en dat alle lijsten met de hand ingevuld moesten worden. Een CRM-systeem had het voor de scheepsbedrijven veel makkelijker gemaakt om sterke relaties op te bouwen en alle administratie op een centrale plaats bij te houden. Helaas voor de rederijen in die tijd zou het nog tot de 21ste eeuw duren voor zo’n doeltreffend systeem beschikbaar was.

kheera