Wetenswaardigheden uit de 19e eeuw

De 19e eeuw is een eeuw van grote veranderingen in de samenleving en vele uitvindingen.

In het begin van de 19e eeuw werd Nederland voor het eerst een koninkrijk onder leiding van Lodewijk Napoleon. In deze periode hoorden België en Luxemburg ook bij het koninkrijk Holland. In 1815 werd Nederland samen met België en Luxemburg het Koninkrijk der Nederlanden. In 1839 werd België als een onafhankelijk koninkrijk erkend en werd Luxemburg tot een groothertogdom benoemd. De eerste grondwet in Nederland dateert van 1814 waarin rechtsgelijkheid en rechtszekerheid werd vastgelegd. In de tweede helft van de 19e eeuw werden er politieke partijen opgericht die het begin waren van de democratie in Nederland. Het CDA was de eerste politieke partij die de belangen van de bevolking behartigde.

De 19e eeuw kenmerkt zich vooral door de industriële revolutie. Door middel van wetenschappelijke ontdekkingen werden er steeds meer machines uitgevonden. Hierdoor kon er meer en sneller geproduceerd worden. Dit zette bij de bevolking een materialistische leefwijze in gang. Door verfijning van de gebruikersmogelijkheden van elektriciteit werd dit toegankelijker voor de bevolking. De telegraaf kon hierdoor ingezet worden, zodat contact op afstand mogelijk was. Met de komst van de telefoon aan het einde van de 19e eeuw is de wereld nog kleiner geworden. De uitvinding van de gloeilamp vond plaats in dezelfde periode. Voor die tijd verbrandde men gas, olie of gebruikte men kaarsen om een ruimte te verlichtten.

Ook op het gebied van mode veranderde er veel in de 19e eeuw. Van een behoorlijk sobere kledingstijl veranderde de mode naar een kledingstijl met meer variatie. De hoge hoeden werden geïntroduceerd, vrouwen droegen een hoepelrok en bij de schoen kwam de hoge hak weer terug. Het straatbeeld werd door deze diversiteit beduidend kleurrijker.

De 19e eeuw is tevens het tijdperk van vervoersmiddelen. Over de uitvinding van de eerste fiets bestaat enige onduidelijkheid, maar het is helder dat de ontwikkeling vanaf het begin van de 19e eeuw een vogelvlucht nam. Er werden voortdurend nieuwe types fietsen uitgevonden welke steeds gebruikersvriendelijker werden. In de tweede helft van de 19e eeuw kwamen de eerste auto’s in beeld. In een kort tijdsbestek werden er overal autofabrieken opgericht en langzaam maar zeker verdwenen de koetsen en ezelkarren uit de straten. In de laatste jaren van de 19e eeuw werd ook de motorfiets uitgevonden.

Veel producten die nu voor iedereen heel gewoon zijn, vinden hun oorsprong in de 19e eeuw. De modellen zijn intussen vernieuwd en aangepast aan de moderne tijd. Voorwerpen die overgebleven zijn uit deze eeuw zijn antiek en vaak veel geld waard. In musea zijn nog veel originele spullen te bezichtigen en is er informatie te vinden over uitvinders. Aangezien ook de vooruitgang van de fotografie in de 19e eeuw grote sprongen maakte, is er voldoende beeldmateriaal om een indruk te krijgen van de leefwijze in de 19e eeuw.

kheera