Droegen dames broeken in de 19e eeuw?

Nog maar iets meer dan een eeuw geleden gold er in Europa een strenge seksuele rolverdeling. Mannen waren ondernemend, verdienen geld en maakten alle belangrijke beslissingen. Vrouwen bleven thuis, zorgden voor het huishouden en voedden kinderen op. Deze opsplitsing in taken en functies was nooit eerder zo streng geweest, en…

De opkomst van de homeopathische geneeskunde

Een tijdperk kan vanuit verschillende perspectieven belicht worden en dat geldt ook voor de 19e eeuw. In deze periode vonden zowel op sociaaleconomisch als op cultureel-religieus gebied een groot aantal veranderingen plaats. Maar ook de wetenschap stond niet stil: er werden enkele ontdekkingen gedaan, gevolgd door nieuwe wetenschappelijke inzichten die…

De emigratie naar Amerika

In de negentiende eeuw emigreerden veel Europeanen naar Amerika. Iedereen die de oversteek waagde had wel een reden om Europa te ontvluchten. Het leven in de negentiende eeuw was immers hard: plattelandsarmoede en religieuze en sociale conflicten waren troef in die tijd. Een groot aantal Europeanen probeerden bovendien de veelbelovende…

De eerste auto’s

In de 19e eeuw waren er verschillende uitvinders die ervan droomden om een automobiel te bouwen. In 1886 was het eindelijk zover: de Duitser Gottlieb Daimler wist een omgebouwde koets aan te drijven met een verbrandingsmotor terwijl de Duitser Karl Benz een octrooi kreeg op de eerste automobiel ter wereld:…

De mystieke leer van Helena Blavatsky

‘De geheime leer: de synthese van wetenschap, religie en filosofie’ is een gigantisch boekwerk dat in de 19e eeuw geschreven werd door Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891). Het boekwerk bestaat uit twee delen. Het eerste deel behelst de kosmogonie: een uiteenzetting die het ontstaan en de ontwikkeling van het universum probeert…

Vlees voor de armen

In de 19e eeuw bestonden er aanzienlijke verschillen in rijkdom. Dat zien we terug in de manieren waarop de verschillende rangen en standen zich voeden. Terwijl de adel en de rijke kooplui genoten van rijke buffetten en exclusieve gerechten, moesten arbeiders en armen het met heel wat minder stellen. Die…

Het leven in de negentiende eeuw

Vaak hoort men de uitdrukking ‘die goeie ouwe tijd’. Maar was die ouwe tijd wel zo goed? Mensen hadden in de negentiende eeuw heel wat minder ‘entertainment’ mogelijkheden: de radio bestond nog niet, de tv moest nog uitgevonden worden en van het internet en sociale mediakanalen was al helemaal nog…

kheera