De jugendstil

Deze internationale kunststroming ontstond en floreerde in de late negentiende en vroeg twintigste eeuw en wordt ook wel ‘art nouveau’ genoemd. De stroming was hoofdzakelijk een tegenreactie op het impressionisme en openbaarde zich voornamelijk in alledaagse voorwerpen, de schilderkunst en architectuur. De aanhangers van de jugendstil hadden de ambitie om niet enkel de schilderkunst maar ook de toegepaste kunst radicaal te hervormen.

De naam ‘jugendstil’ slaat terug op de benaming ‘Die Jugend’, de naam van een weekblad dat in München vanaf januari 1896 ten tonele verscheen. Waar de naam ‘jugendstil’ gekoppeld werd aan Duitsland en Oostenrijk, werd de naam ‘art nouveau’ voornamelijk gebruikt in Frankrijk en België. Binnen Nederland werden beide benamingen gebruikt, maar werd ‘art nouveau’ veelal vertaald naar ‘nieuwe kunst’, refererend aan de specifieke stijl in Nederland zelf.

Een sarcastischer benaming voor de jugendstil is de slaolie-, vermicelli- of spaghettistijl. Dit vindt zijn oorsprong in een bekend Nederlands art nouveau werk van Jan Toorop. Dit werk maakte hij in opdracht van NOF Calvé-Delft, een slaoliefabrikant. Het was een affiche voor ‘Delfsche slaolie’, wat erg tweedimensionaal en plat oogde doordat Toorop geen enkele vorm van diepte toepaste.

kheera