De emigratie naar Amerika

In de negentiende eeuw emigreerden veel Europeanen naar Amerika. Iedereen die de oversteek waagde had wel een reden om Europa te ontvluchten. Het leven in de negentiende eeuw was immers hard: plattelandsarmoede en religieuze en sociale conflicten waren troef in die tijd. Een groot aantal Europeanen probeerden bovendien de veelbelovende…

kheera